Zopiclon kopen

Zopiclon kopen? Lees je eerst in voordat je een middel als dit gaat gebruiken!

Waarvoor zopiclon gebruiken?

Zopiclon wordt gebruikt om slaapproblemen (slapeloosheid) te behandelen.

Neem dit medicijn oraal in voor het slapengaan zoals aangegeven. Dit medicijn wordt meestal gedurende korte perioden van maximaal 4 weken ingenomen. Verhoog de dosis niet en neem deze niet langer in dan voorgeschreven. Tolerantie kan zich ontwikkelen bij langdurig of overmatig gebruik, waardoor het minder effectief is.

Zijn er bijwerkingen?

Slaperigheid overdag, duizeligheid, duizeligheid, bittere smaak, droge mond, hoofdpijn of maagklachten kunnen de eerste dagen optreden als uw lichaam zich aanpast aan de medicatie. Als een van deze effecten aanhoudt of hinderlijk wordt, informeer dan uw arts. Breng uw arts op de hoogte als u ontwikkelt: snelle / bonzende / onregelmatige hartslag, huiduitslag, veranderingen in het gezichtsvermogen, onduidelijke spraak, ernstige slaperigheid, geheugenverlies, gebrek aan coördinatie, verwarring, depressie, prikkelbaarheid of andere gedragsveranderingen. medicatie. Als u andere effecten opmerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wees voorzichtig

Vertel het uw arts als u lijdt aan: nierziekte, leverziekte, ademhalingsproblemen, myasthenia gravis, een geschiedenis van drugsverslaving, depressie, toevallen, allergieën. Omdat dit medicijn slaperigheid kan veroorzaken, moet u voorzichtig zijn met het bedienen van machines of deelnemen aan activiteiten die alertheid vereisen. Beperk ook alcoholische dranken die deze effecten kunnen verergeren. Dit medicijn mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk nodig is. Bespreek de risico’s en voordelen met uw arts. Aangezien kleine hoeveelheden van dit medicijn worden aangetroffen in moedermelk, moet u uw arts raadplegen voordat u borstvoeding geeft.

DRUG-INTERACTIES: Vertel uw arts over alle vrij verkrijgbare of voorgeschreven medicijnen die u kunt nemen, waaronder: antidepressiva, anti-epileptica, verdovende pijnstillers, sedativa. Start of stop geen geneesmiddelen zonder toestemming van uw arts of apotheker.

OVERDOSERING: Als u een overdosis vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Symptomen van overdosering zijn onder meer overmatige slaperigheid; langzame, oppervlakkige ademhaling; plotseling zweten; bleke huid; wazig zicht; en verlies van bewustzijn.

OPMERKINGEN: Ouderen zijn meestal gevoeliger voor de effecten van zopiclon. Wees voorzichtig. U kunt de eerste een of twee nachten na het stoppen met dit medicijn slaapproblemen ervaren. Wees je bewust van dit effect. Neem contact op met uw arts als het probleem aanhoudt.

GEMISTE DOSIS: Neem uw dosis in voor of voor het slapengaan. Als u een dosis mist, neem deze dan niet in de buurt van de tijd voor de volgende dosis. Sla in plaats daarvan de gemiste dosis over en hervat uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel de dosis niet om in te halen.

Is zopiclon niet aan je besteed en overweeg je een ander middel? Kijk dan in onze webshop.